Pondelok 18 Nov 2019
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • yellow style
Pozvánka Email
Piatok, 12 Júl 2013 08:51

P O Z V Á N K A

 

Na základe rozhodnutia starostu podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov z v o l á v a m 18. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Mútnom, ktoré sa uskutoční dňa


 

 

19. júla 2013 (piatok) o 17:00 hod. v zasadačke obecného úradu v Mútnom


P R O G R A M

 

 

1.          Otvorenie zasadnutia

2.          Plnenie uznesenia z minulého OZ

3.          Schválenie zriadenia Obecného hasičského zboru v Mútnom

4.          Interpelácia poslancov

5.          Rôzne – žiadosti občanov

6.          Návrh na uznesenie OZ

7.          Záver

 

 

V Mútnom, dňa 12.07.2013

 

 

                                                                                                        Marián Murín

                                                                                                         starosta obce

 

 

 

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.