Menu
Obec Mútne
obecMútne

Obec Mútne

P O Z V Á N K A

Podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam 2. riadne zasadanie obecného zastupiteľstva v Mútnom, ktoré sa uskutoční dňa

10. februára 2023 (piatok) o 16:00 hod. v zasadačke KD v Mútnom

P R O G R A M

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, návrhová komisia
 3. Schválenie programu OZ
 4. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Mútne na rok 2023
 5. Rozpočty na roky 2023 - 2025
 6. Dodatok č. 1 k VZN 2/2019
 7. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2022
 8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2023
 9. Delegovanie členov do Rady školy
 10. Protest prokurátora
 11. Informácia o stave projektu „Mútne, Oravské Veselé – kanalizácia“
 12. Žiadosti občanov
 13. Interpelácie poslancov
 14. Diskusia
 15. Zoznam uznesení
 16. Záver

 

V Mútnom 26. 01. 2023

 

                                                                                                                            Marián Murín, v. r.

                                                                                                                                Starosta obce

Štatistika obyvateľstva obce Mútne za rok 2022

 

Počet obyvateľov k 31.12.2022 - 3159      

                                      mužov - 1594

                                               žien – 1565

 

 • deti mladšie ako 18 rokov - 941   

                                          chlapci - 475

                                        dievčatá - 466 

 • občania starší ako 18 rokov - 2218 

                                                 muži - 1119

                                                 ženy - 1099 

 

Priemerný vek obyvateľov obce Mútne je 32,42 rokov 

                                                                muži -  31,83 rokov

                                                               ženy -  33,01 rokov

 

Narodení - 76      

     chlapci - 35

     dievčatá - 41

 

Zomrelí - 27

      muži - 14

       ženy - 13

 

Prihlásení na trvalý pobyt - 25

 

Odhlásení z trvalého pobytu - 34

 

Sobášov - 32  

 • v Mútnom 13  a mimo Mútneho 19

 

Rozvodov - 2

 

Najstaršia občianka obce má  99 rokov

Najstarší občan obce má 94 rokov

 

Prírastok obyvateľov za rok 2022 je 40 obyvateľov.


program

VÝZVA NA PODANIE DAŇOVÉHO PRIZNANIA NA DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI NA ROK 2023.

Oznamujeme občanom, že v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach sú všetci daňovníci, ktorým v roku 2022 vznikla daňová povinnosť, POVINNÍ DO 31. 1. 2023 PODAŤ DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTI.

Povinnosť podať daň. priznanie je povinný:

- daňovník, ktorý nadobudol nehnuteľnosť počas roka 2022 (kúpou, darovaním, dedením) a zmena vlastníctva je zapísaná v Katastri nehnuteľností k 1. 1. 2023

- daňovník, ktorému bolo vydané právoplatné stavebné povolenie v roku 2022

- daňovník, ktorému bolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie v roku 2022

- daňovník, ktorý predal svoju nehnuteľnosť v roku 2022 a správcovi dane je tak povinný podať čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti.

Vyzývame občanov, ktorým v roku 2022 nastali zmeny ako zmena priezviska a adresy trvalého pobytu, aby si podali čiastkové daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti na obecnom úrade v Mútnom.

 

 

Referendum

 

OZNAM - Referendum

Obec Mútne, zastúpená starostom obce Mariánom Murínom, za účelom delegovania členov
a náhradníkov do okrskových volebných komisií pre referendum, ktoré sa bude konať dňa

21. januára 2023, oznamuje nasledovné údaje:

Obec Mútne má pre referendum vytvorené dva volebné okrsky pre celú obec.
Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej  volebnej komisie
je:
Obecný úrad Mútne
029 63 Mútne 194
Elektronická adresa na doručenie: obec@mutne.sk
Posledný termín doručenia je 24.11. 2022.

Marián Murín, v. r.
Starosta obce


OZNAM - Referendum

Obec Mútne, zastúpená starostom obce Mariánom Murínom, za účelom doručovania žiadosti o
vydanie hlasovacieho preukazu a na žiadosť voľbu poštou na referendum, ktoré sa bude konať
dňa 21. januára 2023, oznamuje nasledovné údaje:
Adresa na doručenie žiadosti:
Obecný úrad Mútne
029 63 Mútne 194
Elektronická adresa na doručenie: obec@mutne.sk

Marián Murín, v. r.
Starosta obce


Adresa na doručovanie oznámení o delegovaní členov - Referendum.pdf (108.08 kB)

Doručovanie žiadosti -Referendum.pdf (107.23 kB)

Informácie pre voliča.pdf (272.51 kB)

Triedený zber odpadov

Tridime

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 5. 2. 2023
slabé sneženie -6 °C -15 °C
pondelok 6. 2. zamračené -4/-17 °C
utorok 7. 2. takmer jasno -3/-17 °C
streda 8. 2. slabé sneženie -2/-14 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
Obec Mútne Obec Mútne

Jedno z najcennejších a nejzachovalejších chránených území