Menu
Obec Mútne
obecMútne

Zasadanie OZ číslo 21/2022

 

Uznesenie č. 1. zo dňa 27. 04. 2022

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 1. Schvaľuje program 21. riadneho obecného zastupiteľstva.

Hlasovanie:

ZA: 9/ J. Bjaloň,  A. Grzýb, Ing. J. Blažeňák, A. Balek, J. Balek, Ing. A. Kapičák, M. Krišš, M. Malák, A. Pjontek

Proti: 0

Zdržal: 0

 

Uznesenie je prijaté.

                                                          

                                                                                                          Marián Murín, v. r.

                                                                                                          Starosta obce

 

 

 

Uznesenie č. 2 zo dňa 27. 04. 2022

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 1. Berie na vedomie plnenie uznesení z minulého OZ, konaného dňa 18. 01. 2022.

Hlasovanie:

ZA: 9/ J. Bjaloň,  A. Grzýb, Ing. J. Blažeňák, A. Balek, J. Balek, Ing. A. Kapičák, M. Krišš, M. Malák, A. Pjontek

Proti: 0

Zdržal: 0

 

 

Uznesenie je prijaté.

                                                          

                                                                                                          Marián Murín, v. r.

                                                                                                          Starosta obce

 

Uznesenie č. 3 zo dňa 27. 04. 2022

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 1. Vyhovuje protestu prokurátora zo dňa 25. 03. 2022

 

ZA: 9/ J. Bjaloň,  A. Grzýb, Ing. J. Blažeňák, A. Balek, J. Balek, Ing. A. Kapičák, M. Krišš, M. Malák, A. Pjontek

Proti: 0

Zdržal: 0

 

Uznesenie je prijaté.

                                                          

                                                                                                          Marián Murín, v. r.

                                                                                                          Starosta obce

 

 

 

Uznesenie č. 4 zo dňa 27. 04. 2022

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 1. Schvaľuje zmenu VZN č. 1/2022 o pravidlách čase predaja v obchode a času prevádzky a služieb na území obce

 

ZA: 9/ J. Bjaloň,  A. Grzýb, Ing. J. Blažeňák, A. Balek, J. Balek, Ing. A. Kapičák, M. Krišš, M. Malák, A. Pjontek

Proti: 0

Zdržal: 0

 

 

Uznesenie je prijaté.

                                                          

                                                                                                          Marián Murín, v. r.

                                                                                                          Starosta obce

 

Uznesenie č. 5 zo dňa 27. 04. 2022

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 1. Berie na vedomie žiadosť p. Angely Kuklovej o vybudovanie miestnej komunikácie do doby, kým bude mať súhlas od dotknutých vlastníkov s prístupom k stavebnej parcele.

 

ZA: 9/ J. Bjaloň,  A. Grzýb, Ing. J. Blažeňák, A. Balek, J. Balek, Ing. A. Kapičák, M. Krišš, M. Malák, A. Pjontek

Proti: 0

Zdržal: 0

 

Uznesenie je prijaté.

                                                          

                                                                                                          Marián Murín, v. r.

                                                                                                          Starosta obce

 

 

Uznesenie č. 6 zo dňa 27. 04. 2022

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 1. Berie na vedomie žiadosť Bc. Mareka Ďuranu o vybudovanie prístupovej komunikácie a poveruje komisiu výstavby, životného prostredia a pôdohospodárstva na posúdenie žiadosti na tvare miesta.

 

ZA: 9/ J. Bjaloň,  A. Grzýb, Ing. J. Blažeňák, A. Balek, J. Balek, Ing. A. Kapičák, M. Krišš, M. Malák, A. Pjontek

Proti: 0

Zdržal: 0

 

Uznesenie je prijaté.

                                                          

                                                                                                          Marián Murín, v. r.

                                                                                                          Starosta obce

 

 

Uznesenie č. 7 zo dňa 27. 04. 2022

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 1. Berie na vedomie žiadosť rodín Veselovských o vybudovanie miestnej komunikácie a žiadosti sa OZ bude venovať, keď dôjde k zmene trasovania prístupovej cesty.

 

ZA: 9/ J. Bjaloň,  A. Grzýb, Ing. J. Blažeňák, A. Balek, J. Balek, Ing. A. Kapičák, M. Krišš, M. Malák, A. Pjontek

Proti: 0

Zdržal: 0

 

Uznesenie je prijaté.

                                                          

                                                                                                          Marián Murín, v. r.

                                                                                                          Starosta obce

 

 

Uznesenie č. 8 zo dňa 27. 04. 2022

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 1. Berie na vedomie žiadosť p. Jany Melikantovej ohľadom opravy betónových kociek a v priebehu tohto roka so spoluúčasťou žiadateľa obec poškodenie opraví.

 

ZA: 9/ J. Bjaloň,  A. Grzýb, Ing. J. Blažeňák, A. Balek, J. Balek, Ing. A. Kapičák, M. Krišš, M. Malák, A. Pjontek

Proti: 0

Zdržal: 0

 

Uznesenie je prijaté.

                                                          

                                                                                                                      Marián Murín, v. r.                                                                                                                   Starosta obce

 

 

 

 

Uznesenie č. 9 zo dňa 27. 04. 2022

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 1. Schvaľuje zmenu sadzby za prenájom športovej HALY pri ZŠ v Mútnom, a to:

 

Pondelok – Štvrtok15 €/ hod

 •  

Sobota, Nedeľa22 €/hod

 •  

 

ZA: 9/ J. Bjaloň,  A. Grzýb, Ing. J. Blažeňák, A. Balek, J. Balek, Ing. A. Kapičák, M. Krišš, M. Malák, A. Pjontek

Proti: 0

Zdržal: 0

 

Uznesenie je prijaté.

                                                          

                                                                                                          Marián Murín, v. r.

                                                                                                          Starosta obce

 

 

 Uznesenie č. 10 zo dňa 27. 04. 2022

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 1. Schvaľuje návrh p. Jána Baleka o požiadanie o odpredaj parcely č. 6957/13 o výmere 478 m2 od vlastníka PaedDr. Jany Murínovej

 

ZA: 5/ A. Balek, J. Balek, M. Krišš, M. Malák, A. Pjontek

Proti: 2/ J. Bjaloň,  A. Grzýb

Zdržal: 2/ Ing. J. Blažeňák, Ing. A. Kapičák

 

Uznesenie je prijaté.

                                                          

                                                                                                          Marián Murín

                                                                                                          Starosta obce

 

Uznesenie č. 11 zo dňa 27. 04. 2022

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 1. Schvaľuje doplnenie uznesenia č. 16 zo dňa 31. 08. 2021, kde OZ udeľuje poverenie starostovi obce na podpísanie zmluvy o úvere s VÚB bankou v zmysle predloženej ponuky a na podpísanie dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke uzavretej medzi dlžníkom a veriteľom, vo forme a s obsahom akceptovateľnými pre veriteľa.

 

ZA: 9/ J. Bjaloň,  A. Grzýb, Ing. J. Blažeňák, A. Balek, J. Balek, Ing. A. Kapičák, M. Krišš, M. Malák, A. Pjontek

Proti: 0

Zdržal: 0

 

 

Uznesenie je prijaté.

                                                          

                                                                                                          Marián Murín, v. r.

                                                                                                          Starosta obce

zapisnica_OZ_21_2022.pdf (300.22 kB)

 

 

Dátum zvesenia: 5. 6. 2022 Zodpovedá: Ján Bugaj

Triedený zber odpadov

Tridime

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 27. 6. 2022
slabý dážď 28 °C 17 °C
utorok 28. 6. slabý dážď 24/17 °C
streda 29. 6. zamračené 28/15 °C
štvrtok 30. 6. slabý dážď 29/17 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Obec Mútne Obec Mútne

Jedno z najcennejších a nejzachovalejších chránených území