Menu
Obec Mútne
obecMútne

Zasadanie OZ číslo 23/2022

 

Uznesenie č. 1. zo dňa 30. 06. 2022

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 1. Schvaľuje program 23. riadneho obecného zastupiteľstva.

Hlasovanie:

ZA: 6/ J. Bjaloň,  A. Grzýb, Ing. J. Blažeňák, A. Balek, M. Malák, A. Pjontek

Proti: 0

Zdržal: 0

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                          Marián Murín, v. r.

                                                                                                          Starosta obce

 

 

 

Uznesenie č. 2 zo dňa 30. 06. 2022

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 1. Berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Mútne za rok 2021.

Hlasovanie:

ZA: 6/ J. Bjaloň,  A. Grzýb, Ing. J. Blažeňák, A. Balek, M. Malák, A. Pjontek

Proti: 0

Zdržal: 0

Uznesenie je prijaté.

                                                          

                                                                                                          Marián Murín, v. r.

                                                                                                          Starosta obce

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 3 zo dňa 30. 06. 2022

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 1. Schvaľuje Záverečný účet obce Mútne za rok 2021 bez výhrad.

 

ZA: 5/ J. Bjaloň,  A. Grzýb, Ing. J. Blažeňák, A. Balek, M. Malák

Proti: 1/ A. Pjontek

Zdržal: 0

 

Uznesenie je prijaté.

                                                          

                                                                                                          Marián Murín, v. r.

                                                                                                          Starosta obce

 

 

 

Uznesenie č. 4 zo dňa 30. 06. 2022

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 1. Berie na vedomie správu hlavného kontrolóra k vykonanej kontrole.

 

ZA: 6/ J. Bjaloň,  A. Grzýb, Ing. J. Blažeňák, A. Balek, M. Malák, A. Pjontek

Proti: 0

Zdržal: 0

 

 

Uznesenie je prijaté.

                                                          

                                                                                                          Marián Murín, v. r.

                                                                                                          Starosta obce

 

 

 

Uznesenie č. 5 zo dňa 30. 06. 2022

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 1. Schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2022

 

ZA: 5/ A. Grzýb, Ing. J. Blažeňák, A. Balek, M. Malák, A. Pjontek

Proti: 1/ J. Bjaloň

Zdržal: 0

 

Uznesenie je prijaté.

                                                          

                                                                                                          Marián Murín, v. r.

                                                                                                          Starosta obce

 

 

 

Uznesenie č. 6 zo dňa 30. 06. 2022

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 1. Schvaľuje úpravu rozpočtu na rok 2022.

 

ZA: 6/ J. Bjaloň,  A. Grzýb, Ing. J. Blažeňák, A. Balek, M. Malák, A. Pjontek

Proti: 0

Zdržal: 0

 

 

Uznesenie je prijaté.

                                                          

                                                                                                          Marián Murín, v. r.

                                                                                                          Starosta obce

 

 

 

Uznesenie č. 7 zo dňa 30. 06. 2022

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

1. Určuje jeden volebný obvod pre voľby do samosprávy na volebné obdobie 2022 -2026 a počet poslancov obecného zastupiteľstva v Mútnom na volebné obdobie 2022 -2026 v počte 9.

ZA: 6/ J. Bjaloň,  A. Grzýb, Ing. J. Blažeňák, A. Balek, M. Malák, A. Pjontek

Proti: 0

Zdržal: 0

 

 

Uznesenie je prijaté.

                                                          

                                                                                                          Marián Murín, v. r.

                                                                                                          Starosta obce

 

 

Uznesenie č. 8 zo dňa 30. 06. 2022

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 1. Určuje podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozsah výkonu funkcie starostu na plný úväzok, v rozsahu 100 % na jeho celé funkčné obdobie 2022‑2026.

ZA: 6/ J. Bjaloň,  A. Grzýb, Ing. J. Blažeňák, A. Balek, M. Malák, A. Pjontek

Proti: 0

Zdržal: 0

 

 

Uznesenie je prijaté.

                                                          

                                                                                                          Marián Murín, v.  r.

                                                                                                          Starosta obce

 

 

 

Uznesenie č. 9 zo dňa 30. 06. 2022

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 1. Berie na vedomie žiadosť p. Juranu. Daná žiadosť je v riešení.

 

ZA: 6/ J. Bjaloň,  A. Grzýb, Ing. J. Blažeňák, A. Balek, M. Malák, A. Pjontek

Proti: 0

Zdržal: 0

 

 

Uznesenie je prijaté.

                                                          

                                                                                                          Marián Murín, v. r.

                                                                                                          Starosta obce

 

 

 

Uznesenie č. 10 zo dňa 30. 06. 2022

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 1. Berie na vedomie žiadosť SZTŠ Mútne Dúľov  o poskytnutí príspevku vo výške 1 000 €.

 

ZA: 6/ J. Bjaloň,  A. Grzýb, Ing. J. Blažeňák, A. Balek, M. Malák, A. Pjontek

Proti: 0

Zdržal: 0

 

 

Uznesenie je prijaté.

                                                          

                                                                                                          Marián Murín, v.  r.

                                                                                                          Starosta obce

 

 

Uznesenie č. 11 zo dňa 30. 06. 2022

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 1. Schvaľuje žiadosť ZŠ Mútne na príspevok na plavecký výcvik vo výške 880 €.

 

ZA: 6/ J. Bjaloň,  A. Grzýb, Ing. J. Blažeňák, A. Balek, M. Malák, A. Pjontek

Proti: 0

Zdržal: 0

 

 

Uznesenie je prijaté.

                                                          

                                                                                                          Marián Murín, v.  r.

                                                                                                          Starosta obce

 

 

Uznesenie č. 12 zo dňa 30. 06. 2022

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 1. Schvaľuje žiadosť p. Kubaľu a Kozaňáka s podmienkou splnenia technických požiadaviek podkladu, šírky cesty a odvodnenia stanovených komisiou výstavby, životného prostredia a pôdohospodárstva.

 

ZA: 6/ J. Bjaloň,  A. Grzýb, Ing. J. Blažeňák, A. Balek, M. Malák, A. Pjontek

Proti: 0

Zdržal: 0

 

 

Uznesenie je prijaté.

                                                          

                                                                                                          Marián Murín, v.  r.

                                                                                                          Starosta obce

 

 

Uznesenie č.13 zo dňa 30. 06. 2022

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 1. Schvaľuje príspevok pre p. Klusku so synmi vo výške 150 € na náklady spojené s reprezentáciou na Majstrovstvách Slovenska v šachu.

 

ZA: 6/ J. Bjaloň,  A. Grzýb, Ing. J. Blažeňák, A. Balek, M. Malák, A. Pjontek

Proti: 0

Zdržal: 0

 

 

Uznesenie je prijaté.

                                                          

                                                                                                          Marián Murín, v.  r.

                                                                                                          Starosta obce

 

 

 

 

 

Zápisnica (1).pdf (120.27 kB)

Dátum zvesenia: 14. 8. 2022 Zodpovedá: Ján Bugaj

Triedený zber odpadov

Tridime

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 18. 8. 2022
oblačno 29 °C 16 °C
piatok 19. 8. slabý dážď 32/18 °C
sobota 20. 8. silný dážď 26/17 °C
nedeľa 21. 8. mierny dážď 18/15 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Obec Mútne Obec Mútne

Jedno z najcennejších a nejzachovalejších chránených území