Piatok 05 Mar 2021
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • yellow style
Uznesenie číslo 17/2017

U z n e s e n i e

Zo  17. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 29.09.2017

 

Uznesenie číslo 17/2017

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

 

A/  S ch v a ľ u j e

 

1.      Nákup požiarneho automobilu CAS 30 TATRA T-815-7 4x4.1., predbežná nákupná cena je 175 000,- Eur. Automobil bude zakúpený na príspevkovú organizáciu obce – Obec Mútne- prevádzka. Automobil bude financovaný ponúknutým spotrebným úverom od ČSOB leasing, a.s. Žilina. Akontácia vo výške 35 000,-  Eur bude zaplatená po podpise zmluvy s ČSOB leasing. Obec bude mesačne zasielať príspevok príspevkovej organizácii na splátku automobilu v max. výške 3.000,- Eur na splátku úveru.

 

2.      Príspevok pre žiakov 3. Ročníka ZŠ na plavecký výcvik vo výške 555 Eur.

 

3.      Rozpočtové opatrenie č. 3(príloha č. 1) – kapitálový transfer pre príspevkovú organizáciu Obec Mútne –prevádzka vo výške 40 000,- Eur. Akontácia vo výške 35 000,-  Eur + mesačná splátka november a december 2017.

 

 

 

 

 

                                                                                     Marián Murín

                                                                                      Starosta obce

 

 

 

 

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.