Nedeľa 18 Apr 2021
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • yellow style
Samospráva obce
Pozvánka na OZ

P O Z V Á N K A

 

Na základe rozhodnutia starostu podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam 4. Riadne zasadanie obecného zastupiteľstva v Mútnom, ktoré sa uskutoční dňa

 

29. mája 2015 (piatok) o 16:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Mútnom

 

P R O G R A M

  

1.        Otvorenie zasadnutia

2.        Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.        Plnenie uznesenia z minulého OZ

4.        Prijaté rozpočtové opatrenia

5.        Záverečný účet obce za rok 2014

6.        Schválenie výstavby multifunkčného ihriska

7.        Odpredaj obecnej rozostavanej bytovky

8.        Schválenie prístavby materskej školy

9.        Rôzne

10.    Diskusia

11.    Záver

 

  

V Mútnom 14.05.2015

  

 

                                                                                                                                             Marián Murín

                                                                                                                                              starosta obce

 

 

 
Návrh_rozpočtu_2015 + VZN

 

 

 
VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY

 

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY

pre voľby starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti

v Mútnom

15. novembra 2014

Miestna - Mestská volebná komisia v Mútnom  podľa  §  23 zákona  SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti zaregistrovala týchto kandidátov:

1.  Mária Juríčková, Mgr., 48 r., administratívna pracovníčka, Mútne 370,

     Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana

2.  Marián Murín, 47 r., starosta, Mútne 220,

     Koalícia SMER - sociálna demokracia a Kresťanskodemokratické hnutie

 

 

V

Mútnom

Dátum:

25.09.2014

     

                                                                                              PaedDr. Jana Murínová

predseda volebnej komisie

 


 

VYHLÁSENIE  KANDIDATÚRY

pre voľby poslancov Obecného - Mestského - Miestneho zastupiteľstva

v Mútnom

15. novembra 2014

Miestna - Mestská  volebná  komisia v Mútnom podľa  § 18 zákona SNR  č. 346/1990 Zb.

o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného - mestského - miestneho zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

 

  1. Jozef Andráš, 51 r., elektrotechnik, Mútne 232, Združenie robotníkov Slovenska

  2. Ján Balek, 54 r., predseda poz. spol., Mútne, Mútňanská Píla 624, nezávislý kandidát

  3. Ján Bjaloň, 38 r., technik, Mútne 690, nezávislý kandidát

  4. Jozef Blažeňák, Ing.,  37 r., profesionálny vojak, Mútne 184, nezávislý kandidát

  5. Jozef Blažeňák, 47 r., živnostník, Mútne 499,

      Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana

  6. Miroslav Briš, 52 r., vodič, Mútne 179, Hnutie za demokraciu

  7. Vladimír Briš, 54 r., živnostník, Mútne 279, Kresťanskodemokratické hnutie

  8. Anton Ďurana, 60 r., inštalatér, Mútne 67,

      Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana

  9. Július Ďurčák, 50 r., robotník, Mútne, Duľov 582, nezávislý kandidát

10. Vladislav Ďurdina, MVDr., 66 r., veterinár, Mútne 472, SMER -  sociálna demokracia

11. Anton Grzýb, 53 r., technik, Mútne 301, nezávislý kandidát

12. Jozef Jakubják, 43 r., podnikateľ, Mútne, Mútňanská Píla 715, nezávislý kandidát

13. Ján Jozefiak, 45 r., vedúci výroby, Mútne 668,

      NOVA, Konzervatívni demokrati Slovenska

14. Miroslav Jozefiak, PaedDr., 35 r., robotník, Mútne 295,

      NOVA, Konzervatívni demokrati Slovenska

15. Milan Jozefjak, 47 r., procesný technológ, Mútne 670, nezávislý kandidát

16. Dominik Jurčák, 37 r., vedúci výroby, Mútne 786, nezávislý kandidát

17. Mária Juríčková, Mgr., 48 r., administratívna pracovníčka, Mútne 370,

      Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana

18. Anton Kapičák, Ing., 39 r., inžinier kvality, Mútne 689, Slovenská národná strana

19. Tomáš Kapičák, Ing., MSc., 27 r., živnostník, Mútne 210,

      NOVA, Konzervatívni demokrati Slovenska 

20. Marián Kosmeľ, 65 r., dôchodca, Mútne 121, Kresťanskodemokratické hnutie

21. Štefan Kosmeľ, 49 r., elektrikár, Mútne 312,

      Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana

22. Ivan Kriš, Ing., 34 r., stavbyvedúci, Mútne 168, Slovenská národná strana

23. Ľudovít Kriš, 42 r., vodič, Mútne 760, Slovenská národná strana

24. Anton Kšenzulák, 31 r., živnostník, Mútne 286, Strana demokratického Slovenska

25. Miroslav Kšenzulák, 37 r., lesník, Mútne 330, Slovenská národná strana

26. Jaroslav Kubaľa, 49 r., živnostník, Mútne 401, SMER – sociálna demokracia

27. Miloš Malák, 28 r., predajca, Mútne 455,

      Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana

28. Ján Maruščák, Mgr., 32 r., živnostník, Mútne, Mútňanská Píla 633,

      Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana

29. Ľudovít Mudroň, 43 r., SZČO, Mútne 769, nezávislý kandidát

30. Štefan Obal, 52 r., živnostník, Mútne 263, Strana demokratického Slovenska

31. Peter Ondrek, 49 r., kováč, Mútne, Mútňanská Píla 600,

      Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana

32. Anton Pjontek, 35 r., mechanik, Mútne 310, Slovenská národná strana

33. Juraj Rafaj, Ing.,  27 r., lesník, Mútne 314, Strana moderného Slovenska

34. Pavol Straka, 39 r., stavebný technik, Mútne 145, nezávislý kandidát

35. Dávid Svitek, 27 r., IT technik, Mútne 23, SIEŤ

36. Jozef Tisoň, Ing., 37 r., živnostník, Mútne 282,

      Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana

37. Július Tomašák, 48 r., SZČO, Mútne 29, Strana TIP

38. Roman Tomašák, Ing., 25 r., majster výroby, Mútne 24,

      NOVA, Konzervatívni demokrati Slovenska

39. František Vaterka, 37 r., vodič, Mútne 746, nezávislý kandidát

40. Štefan Vaterka, 58 r., školník, Mútne, Mútňanská Píla 621,

      Kresťanskodemokratické hnutie

41. Dominik Veselovský, 28 r., živnostník, Mútne 277, Slovenská národná strana

42. Jozef Veselovský, 40 r., živnostník, Mútne 744, 

      Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana

43. Marek Veselovský, 26 r., strojný technik, Mútne 277, MOST – HÍD

44. Viliam Veselovský, 46 r., technik, Mútne 420, SMER – sociálna demokracia

 

 

V

Mútnom

Dátum:

25.09.2014

     

                                                                                       PaedDr. Jana Murínová

predseda volebnej komisie

 

_____________

1)   Kandidáti sa uvedú v abecednom poradí.

2)  Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu  alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta slovami „nezávislý kandidát“.

 

 
Obecný rozhlas

Obecný rozhlas:

 Dôležité informácie vyhlasované v obecnom rozhlase*.

  Oznam MUDr. Olexkov oznamuje, e od 14.2.2020 do 24.2.2020 nebude ordinova. Srne prpady oetr MUDr. Slkov v pondelok, stredu a piatok. Utorok a tvrtok zastpi MUDr. Kuchrikov v Nmestove. Sestra bude prtomn v ambulancii okrem 14.2 a 19.2.2020.

 

*Okrem predajných a reklamných relácií.

 

 
Výzva na predkladanie ponuky, BÝVALÍ URBARIALISTI OBCE MUTNÉ

BÝVALÍ URBARIALISTI OBCE MUTNÉ, POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO
Výzva na predkladanie ponuky

 postup podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z.


Predmet zákazky: Projekt ozdravných opatrení v lesoch poškodených biotickými, abiotickými a antropogénnymi škodlivými činiteľmi - Mútne
Kód CPV: 77230000-1 Služby súvisiace s lesníctvom

Predpokladaná hodnota zákazky: 19.990,01 eur bez DPH

Doplňujúce informácie k výkazu výmer: obstaravať sa budú stromčeky vo veku 2 - 4 rokov a výšky 35 - 45 cm, pri zalesňovaní sa použije jamková sadba

Termín na predloženie ponuky: 4.marca 2014 12.00 hod.
Miesto predloženia ponuky: TAYLORS s.r.o., Komárňanská ulica 14, Nové Zámky
Kontaktná osoba: Ing. Gabriela Szabóová, Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript
Spôsob predloženia ponuky: v uzatvorenej obálke s heslom ZALESŇOVANIE MÚTNE - Neotvárať
Opis predmetu zákazky: v prílohe výkaz výmer
Kritérium vyhodnotenia ponuky: najnižšia cena

Prílohy:

 

 

 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ďalší > Koniec >>

Strana 6 z 12

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.