Menu
Obec Mútne
obecMútne

Voľby prezidenta SR 2024

ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 8. januára2024
o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky
Podľa čl. 89ods. 2písm.d)Ústavy Slovenskej republiky a § 20, § 106 ods. 1a § 115 ods. 1
zákona č. 180/2014Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v y hla s u jem
voľby prezidenta Slovenskej republiky a
u r č u jem
1. deň ich konania na sobotu 23.marca2024,
2. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenievolebnýchmiestnostído30.januára2024,
3. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do
         19. februára 2024 a lehotu na ich prvé zasadanie do 29.februára 2024.
Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky
nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov,
u r č u jem
deň konania druhého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky na sobotu 6.apríla2024.
Peter Pellegrini v.r.

Vyhlásenie volieb.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 186.96 kB

Informácie pre voliča (1).pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 443.95 kB


 

 

e-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

obec@mutne.sk

 

 

 

e-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:

obec@mutne.sk


 

 

                               Utvorenie volebných okrskov

 

           

V súlade s § 8 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre konanie volieb prezidenta Slovenskej republiky, obec Mútne v zastúpení starostom Mariánom Murínom, týmto oznamuje:

 

 • utvorenie 2 volebných okrskov
 • okrsok č. 1 volebná miestnosť sa bude nachádzať v Základnej škole (adresa: Mútne 224)
 • okrsok č. 2 volebná miestnosť sa bude nachádzať v Základnej škole (adresa: Mútne 224)

 

                               

                                                                                     Marián Murín

                                                                                            starosta obce

 


Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo svojom volebnom okrsku, môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu. S hlasovacím preukazom môže voliť kdekoľvek na území SR.

            V žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu musí byť jasne uvedené, na ktoré kolo volieb sa žiada hlasovací preukaz. Ak volič požiada o hlasovací preukaz pre prvé aj druhé kolo volieb, dostane naraz dva hlasovacie preukazy – jeden s dátumom 1. kola (23. marec 2024), druhý s dátumom 2. kola (6. apríl 2024). 

            Hlasovací preukaz je platný len spolu s občianskym preukazom a len pre ten deň konania volieb, ktorého dátum je na ňom uvedený.

            Osobne možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu od stredy 7. februára 2024.

            Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti podľa miesta svojho trvalého pobytu, avšak iba s hlasovacím preukazom.

Ako sa žiada o vydanie hlasovacieho preukazu?

 • osobne od stredy 7. februára a najneskôr posledný pracovný deň pred termínom volieb (t. j. pre prvé kolo najneskôr 22. marca 2024, pre druhé kolo najneskôr 5. apríla 2024) v úradných hodinách obce Mútne. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.
 • v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená najneskôr 15 pracovných dní pred termínom volieb (t. j. pre prvé kolo najneskôr 4. marca 2024, pre druhé kolo najneskôr 14. marca 2024), na adresu:  Obec Mútne, 029 63  Mútne 194           
 • elektronický (e-mailom) na adresu obec@mutne.sk tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní pred termínom volieb (t. j. pre prvé kolo najneskôr 4. marca 2024, pre druhé kolo volieb najneskôr 14. marca 2024).
 • prostredníctvom splnomocnenej osoby najneskôr v posledný pracovný deň pred termínom volieb (t. j. pre prvé kolo najneskôr 22. marca 2024, pre druhé kolo najneskôr 5. apríla 2024).

Písomná alebo elektronická žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • štátnu príslušnosť,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
 • pre ktoré kolo volieb žiada vydať hlasovací preukaz
 • adresu, na ktorú sa doručí hlasovací preukaz

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu, ktorú uviedol v žiadosti, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu.docx Typ: DOCX dokument, Velkosť: 18.28 kB

 

Kandidáti na prezidenta SR.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 261.45 kB

Triedený zber odpadov

bb

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 30. 5. 2024
mierny dážď 19 °C 10 °C
piatok 31. 5. slabý dážď 20/10 °C
sobota 1. 6. mierny dážď 17/9 °C
nedeľa 2. 6. slabý dážď 16/9 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Obec Mútne Obec Mútne

Jedno z najcennejších a najzachovalejších chránených území