Štvrtok 17 Jún 2021
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • yellow style
Víta Vás obec Mútne
Oznam PDF Tlač Email
Napísal užívateľ Administrator   
Utorok, 18 Máj 2021 13:18
Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na pozíciu odborný referent spoločného stavebného úradu. Úradu pod ktorý spadá aj stavebná agenda obce Mútne.
 

Obec Zákamenné, Námestie J. Vojtaššáka 1002/12, 02956 Zákamenné, zastúpená starostom obce
Mgr. Petrom Klimčíkom

Vyhlasuje


V súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. O výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na pozíciu odborný referent spoločného stavebného úradu
Názov funkcie: referent spoločného stavebného úradu
Mzda: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. Z. + osobný príplatok v závislosti od skúsenosti uchádzača
Miesto výkonu práce: Spoločný obecný úrad Zákamenné, Hattalova 1087, 02901 Námestovo
Pracovný úväzok: 7,5 hod.
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie stavebného alebo právnického smeru
Požadovaná prax: výhodou, nie je podmienkou
Predpokladaný nástup: 01.07.2021


Pracovná náplň:
 Zabezpečovanie komplexne všetkých činností na úseku stavebného poriadku vymedzeného zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení noviel a doplnkov a súvisiacich vykonávacích predpisov,
 Vykonávanie samostatnej odbornej činnosti na úseku štátnej stavebnej správy, vedenie rokovaní, miestnych šetrení, pripravovanie úplných návrhov rozhodnutí.
 Samostatná odborná práca pri výkone štátneho stavebného dohľadu - zabezpečovanie výkonu štátneho stavebného dohľadu, navrhovanie spôsobu na odstránenie zistených závad a navrhovanie opatrení.
 Prejednávanie a postihy v priestupkových konaniach a v konaniach o správnych deliktoch v zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona a súvisiacich právnych predpisov.
 Vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie.


Ďalšie požiadavky :
• občianska bezúhonnosť
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
• osobné a morálne predpoklady, zodpovednosť, samostatnosť
• znalosť legislatívy v oblasti náplne práce
• práca s PC(Word, Excel, Outlook,...)
• zdravotná spôsobilosť
• vodičský preukaz skupiny B


Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
• profesijný štruktúrovaný životopis
• motivačný list
• overené kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
• výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
• súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov


Dátum a miesto podania žiadosti o zaradenie do výberového konania:
Uchádzači o pracovnú pozíciu doručia svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi osobne na Obecný úrad v Zákamenné, alebo poštou na adresu: Obecný úrad Zákamenné, Námestie J. Vojtaššáka 1002/12, 02956 Zákamenné najneskôr do 11. 06. 2021 v zalepenej obálke označenej „Výberové konanie - referent stavebného úradu“.


Kontakt pre poskytnutie informácií:
Mgr. Peter Klimčík, starosta obce Zákamenné
Mobil: 0918142215, email: Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript
Zákamenné 11. mája 2021

 

 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ďalší > Koniec >>

Strana 3 z 206

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.